standard-title CONTACT

CONTACT

Офис:„М ТАБАКО“ ООД
Адрес: ул. Младежка 26, Пловдив, П.К.4002
тел.: +359 32 642441, факс: +359 32 643758
За повече информация за нас: contact@mtobacco.bg
За продажби в България: sales@mtobacco.bg
За износ: zhelyo.kolev@mtobacco.bg

Ако искате да станете част от нашия екип изпратете автобиография на: hr@mtobacco.bg